De grootste online kerstwinkel!

Prijzen ?

De prijzen op kerstwinkel.nl zijn anders dan de aanbieders hoe kan dit ?

Omdat wij zoveel producten aanbieden is het erg lastig voor ons om alle prijzen actueel aan te passen, we doen dagelijks ons best om alle producten van de prijzen en aanbiedingen te voorzien!

Leveren jullie zelf de producten ?

Kerstwinkel.nl levert zelf geen producten, u maakt gebruik van onze website als een online shopping centrum om uit eindelijk bij een van onze aangesloten partners een aankoop te maken. Staat een product wel op onze site maar is die niet meer beschikbaar bij het verkoop platform, neem dan contact met ons op!